VEGA TOUR

cs cz

Menu

Služby pro dopravce

Disponujeme vlastní autoškolou, specializujeme se na servis firemních vozidel všech druhů, a...14.4.2016 - Jsme členy Hospodářské komory hl.m. Prahy

Vega Tour je nově členem Hospodářské komory hlavního města Prahy (HKP). Jsme tak součástí nejsilnějšího podnikatelského seskupení v zemi a máme možnost se aktivně podílet např. na změnách v legislativě či předpisech. 

logo-komoraJakožto člen HKP máme možnost získávat potřebné informace, vyměňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblastí a tím napomáhat ke zlepšení celého trhu cestovního ruchu. Současně máme možnost prezentovat své názory komoře a jejím prostřednictvím hlavnímu městu.

HKP klade důraz zvláště na rozvoj kontaktů s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami po celém světě, aby byla připravena českým firmám najít nejvhodnější partnery pro byznys v cizině a zahraničním společnostem naopak usnadnila orientaci na českém trhu.


Obchodní areál Vídeňská,
Vídeňská 142
Praha 4, 148 00,
Česká republika
ACCKA SmartMove HKP

Poptávkový formulář
Zavřít