Cookie Consent by Free Privacy Policy website

VEGA TOUR

cs cz

Menu

VT BAZAAR

Využijte našich zkušeností při nákupu či prodeji autobusů. Nabízíme široký výběr...Právní ujednání

Nabídka uvedená na těchto webových stránkách nepředstavuje závazek Vega Tour, spol. s r.o. poskytnout uvedenou službu, nebo produkt.

Pokud dojde k jakékoli podstatné změně na trhu, Vega Tour, spol. s r.o. si vyhrazuje právo tuto prezentaci odpovídajícím způsobem upravit popř. ji zcela zrušit.

Informace obsažené v této prezentaci jsou uvedeny bez záruky a společnost Vega Tour, spol. s r.o. si vyhrazuje právo jakkoliv obsah měnit i bez předchozího ohlášení.

Tato prezentace není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vega Tour, spol. s r.o. dále prohlašuje, že jakákoliv služba může být poskytnuta výhradně na základě písemné smlouvy.Obchodní areál Vídeňská,
Vídeňská 142
Praha 4, 148 00,
Česká republika
ACCKA SmartMove HKP Bezba