VEGA TOUR

cs cz

Menu

Autobusový dopravce

Operujeme s více než 150 zájezdovými autobusy, minibusy a limuzínami průměrného stáří 2...Právní ujednání

Nabídka uvedená na těchto webových stránkách nepředstavuje závazek Vega Tour, spol. s r.o. poskytnout uvedenou službu, nebo produkt.

Pokud dojde k jakékoli podstatné změně na trhu, Vega Tour, spol. s r.o. si vyhrazuje právo tuto prezentaci odpovídajícím způsobem upravit popř. ji zcela zrušit.

Informace obsažené v této prezentaci jsou uvedeny bez záruky a společnost Vega Tour, spol. s r.o. si vyhrazuje právo jakkoliv obsah měnit i bez předchozího ohlášení.

Tato prezentace není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vega Tour, spol. s r.o. dále prohlašuje, že jakákoliv služba může být poskytnuta výhradně na základě písemné smlouvy.Obchodní areál Vídeňská,
Vídeňská 142
Praha 4, 148 00,
Česká republika
ACCKA SmartMove HKP