Cookie Consent by Free Privacy Policy website

VEGA TOUR

cs cz

Menu

Služby pro dopravce

Disponujeme vlastní autoškolou, specializujeme se na servis firemních vozidel všech druhů, a...



Projekty vzdělávání

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: listopad 2017 až říjen 2019

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Vega Tour, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005483

 

Stručný popis:

Díky projektu může společnost Vega Tour, s.r.o. realizovat firemní vzdělávání pro své zaměstnance a zaměstnance partnera VT Service, s.r.o. Na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy, které přesně cílí na zvyšování rozvoje pracovních znalostí, dovedností a kompetencí jak společnosti Vega Tour, tak jejího partnera.

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 247

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 247

Počet účastníků 54+: 27



Obchodní areál Vídeňská,
Vídeňská 142
Praha 4, 148 00,
Česká republika
ACCKA SmartMove HKP Bezba