Cookie Consent by Free Privacy Policy website

VEGA TOUR

cs cz

Menu

VT BAZAAR

Využijte našich zkušeností při nákupu či prodeji autobusů. Nabízíme široký výběr...Společenská odpovědnost

Být kvalitním a odpovědným dopravcem je náš závazek nejen vůči našim klientů, ale i vůči společnosti. Jsme hrdí, že můžeme podpořit několik charitativních a společenských projektů a přiložit tak naši pomocnou ruku.

Centrum paraple

parapleOd roku 2016 podporujeme Centrum Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života. Tuto organizaci jsem se rozhodli podpořit jednorázovou částkou každý rok. Výše částky se bude měnit v závislosti na okolnostech a hospodaření firmy a pro rok 2016 byla vyčleněna částka 150.000 Kč.
www.paraple.cz

Nadace Život dětem

zivotdetemDalším projektem, který podporujeme, je nadace Život dětem, jejímž posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci České republiky, které se ocitnout v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc. Podpora tomuto projektu probíhá finanční sbírkou mezi zaměstnanci, přičemž společnost Vega Tour přispívá dvojnásobkem vybrané částky.
www.zivotdetem.cz

Nízkoprahový klub Autobus

neposedaVega Tour pomáhá i občanským sdružením. Zaměstnanci společnosti každoročně připravují na provoz Nízkoprahový klub Autobus v Praze – Běchovicích. Posláním tohoto klubu a Terénního programu Autobus je provázet mladé lidi od 11 do 18 let obdobím dospívání. Nízkoprahový klub Autobus provozuje o. s. Neposeda.
neposeda.org/autobus

The Tap Tap

tap tapVega Tour také pomáhá fyzicky hendikepovaným osobám. Mezi klienty Vega Tour se zařadila známá kapela The Tap Tap, kterou společnost Vega Tour odvezla na bezpočet koncertů speciálně upraveným zájezdovým autobusem Mercedes-Benz Tourismo. Za celé období spolupráce tak Vega Tour podpořil kapelu The Tap Tap pomocí v hodnotě bezmála 700 000 Kč.
www.thetaptap.czObchodní areál Vídeňská,
Vídeňská 142
Praha 4, 148 00,
Česká republika
ACCKA SmartMove HKP Bezba